Infotočke za kakovostnejše življenje starejših ljudi

Foto: Robert Daily via Gettiy Images 

V Kopru bo zaživela prva infotočka za starejše, v prihodnjih tednih bo v drugih mestnih občinah odprtih še nadaljnjih deset. Na teh točkah bodo starejši dobili nasvete, kako rešiti poskrbeti za kakovostno bivanje v starosti.

Ti hočejo običajno čim dlje ostati v svojem stanovanju. Velikokrat je to obdobje mogoče podaljšati že z nekaj pomoči pri vsakodnevnih opravilih, kot so uveljavljena pomoč na domu, dostava hrane, prevozi in druge storitve, ki jih zagotavljajo dnevni centri, domovi za starejše in drugi ponudniki.

Ena od možnosti, kako dvigniti kakovost življenja starejših, znižati bivanjske stroške, razširiti socialno mrežo, odpravljati osamljenost in lajšati vsakodnevna opravila, je sobivanje. »Sobivanje je skupno življenje več starejših oseb v stanovanjski skupnosti, kjer si medsebojno pomagajo, se družijo, delijo stroške in drug drugega spodbujajo k aktivnemu načinu življenja,« so avtorji razložili koncept projekta. V tujini so tovrstni modeli že utečeni, v Sloveniji pa gre za novost, ki jo ministrstvo promovira na že omenjenih srečanjih po državi.

Po novem bo temu in drugim vprašanjem o stanovanjskih stiskah starejših namenjenih tudi enajst infotočk v vseh mestnih občinah po državi, na katerih bodo zainteresirani med drugim lahko dobili informacije o obstoječih in bodočih možnostih sobivanja, o odpravljanju ovir v stanovanjskih zgradbah in njihovem prilagajanju potrebam starejših, o možnostih selitve v primernejše stanovanje ob hkratni ohranitvi lastništva nad svojim stanovanjem… Prvo infotočko v Kopru bo ministrstvo odprlo danes, drugo v Mariboru jutri, v prihodnjih tednih pa bodo sledile še preostale.

Odziv na projekt je bil po pojasnilih ministrstva doslej dober. »Delavnice oziroma okrogle mize so bile v vseh mestnih občinah zelo dobro obiskane, kar nam je uspelo tudi s pomočjo lokalnih partnerjev projekta,« so povedali in dodali, da so še največ razlik v potrebah in željah starejših zaznali glede na stopnjo urbaniziranosti okolja, torej med prebivalci mestnih občin v urbanem okolju in med tistimi, ki mejijo na podeželje.