Otroci nas potrebujejo

Foto: admnvrsk.ru
Foto: admnvrsk.ru

Slovenska Karitas je začela dobrodelno akcijo »Otroci Nas Potrebujejo«. Cilj je pomagati prikrajšanim otrokom zagotoviti šolske potrebščine. Otrok, potrebnih pomoči pri tem, je približno 12.000. Projekt bo zbrana sredstva ali zvezke avgusta razdelil družinam šoloobveznih otrok. Delili bodo pakete ali bone za nakup.

Osnovne šole in vrtci so že v akciji. Odzvalo se je 258 šol in 16 vrtcev. Karitas je že lani pomagal 12.549 otrokom. Približno 1368 jih je prejelo tudi denarno pomoč za plačilo prehrane in obšolskih dejavnosti. V projekt Botrstvo je bilo vključenih 212 otrok. Skupaj pa je bilo v Karitasove programe vključenih 30.245 otrok in dijakov. Sredstva so večinoma pridobili v dobrodelnih akcijah, velik posamezni del pa je prispevala tudi Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij.

Slovensko Karitas je leta 1990 ustanovila tedanja Slovenska Pokrajinska Škofovska Konferenca. Temelj delovanja je prostovoljno delo in do leta 2012 je roko posodilo že 9.413 prostovoljcev. Cilj je dvigovanje ozaveščenosti in pomoč ljudem v stiski. Želijo reševati krivične razmere in prizadevajo si za pozitivne spremembe.