Takšna bo prihodnost olimpijskih iger

Foto: ibtimes

Organizatorji olimpijskih in paraolimpijskih iger leta 2020 v Tokiju so napovedali, da bo dogodek v celoti sestavljen iz virov obnovitvene energije. Tovrstna energija bo napajala vse, od organizatorjevih pisarn do vasi atletov in stadiona. Organizacijski komite namerava to doseči s solarnimi paneli. Drug način pa je, da bodo kupili obnovljive vire energije pri podjetjih.

Tokyo v gradnjo solarnih cest

99 odstotkov zgradb, virov in materialov bodo po olimpijskih igrah reciklirali in pripravili za ponovno uporabo. Komite pravi, da si bodo sposodili čimveč reči za organizacijo dogodka. Če si zadev ne bodo mogli sposoditi, pa bodo namenili posebno pozornost temu, kako bodo produkt po igrah reciklirali oziroma ponovno uporabili.

Komite namerava med igrami uporabljati električna vozila. Planirajo, da bodo reciklirali 65 odstotkov reči kot so plastenke od vode in hrane. Ta cilj je malenkost višji kot je bil pri olimpijskih igrah v Londonu.

Ves surov material za dogodke bo iz obnovljivih virov. Sem spada tudi gradbeni les, papir, olje in kmetijski produkti.